fbpx

גרפולוגיה משפטית

זיהוי חתימות וכתבי יד מזויפים,
הכנת חוות דעת מומחה בעלת חשיבות רבה בבית משפט

זיוף מסמכים וחתימות

תפקידה של הגרפולוגיה משפטית (בשונה מהגרפולוגיה המעשית) הינו בדיקת אותנטיות המסמכים בתהליך של אימות חתימה או איתור זיוף חתימה על חוזה / מסמכים כגון: צוואות, חוזים עסקיים, הסכמים, מכתבים, ערבויות וכיוצא בזה. התהליך מתבצע באמעות בדיקה מעמיקה של גרפולוג מומחה בנושא תוך שימוש בעזרים טכנולוגים מתקדמים.

לצורך הכנת חוות דעת משפטית, נדרש להעביר את המסמך לגביו קיימת מחלוקת, רצוי את מסמך המקור. בנוסף, יש צורך להעביר דוגמאות חתימה של האדם עליו מדובר (דוגמאות לחתימות שהן שייכות לאותו אדם ועל כך אין עוררין).

לאחר מחקר בו מתבצעת השוואה בין החתימות במחלוקת לחתימות האוטנטיות של אותו אדם, מתקבלת החלטה האם מדובר בחתימה אותנטית או בזיוף שלא כדין.

חוות הדעת נכתבת בהתאם לפקודת הראיות וכוללת ממצאים והסבר כיצד התקבלה ההחלטה והאם החתימה מזויפת או אותנטית.

זייפו את החתימה שלך ?
זייפו בשמך מסמך שטוענים שהוא אמיתי?
טוענים שחתימה על מסמך מזוייפת אבל זה לא נכון ?